+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Bezpieczeństwo maszyn

Minimalne wymagania BHP

emstopUżytkownicy maszyn, określonych w Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, nr 191,poz. 1596, nowelizacja: Dz. U. 2003, nr 178, poz. 1745), zostali zobowiązani do oceny i dostosowania maszyn do podanych w Rozporządzeniu wymagań. Obligatoryjny termin dostosowania maszyn do podanych wymagań (01.01.2006) został sprecyzowany w Rozporządzeniu. W praktyce jednak z różnych względów wiele przedsiębiorstw nie dopełniło tego obowiązku bądź po dostosowaniu maszyn, zdegradowały się one do poziomu wymagającego ponownej oceny.

Pomagamy w takich sytuacja dzieląc nasze wsparcie na dwa etapy:

  • Ocena maszyny.

Podsumowaniem oceny jest raport zawierający listę niezgodności oraz propozycje sposobu ich usunięcia. Mając w ręku raport klient jest świadomy stanu maszyny i mając na względzie swoje możliwości może podjąć decyzję o jej samodzielnym dostosowaniu lub zleceniu tych prac firmie zewnętrznej;

  • Dostosowanie maszyny do wymagań minimalnych.

Posługując się raportem wypracowanym w etapie pierwszym zamykane są wszystkie wyszczególnione w nim niezgodności. Po procesie dostosowania maszyna spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu.

 

Zasadnicze wymagani bezpieczeństwa (oznakowanie CE)

CE-150Od 01.05.2004 producenci maszyn, również wykonywanych na tzw. własny użytek, mają obowiązek zapewnienia zgodności z tzw. wymaganiami zasadniczymi, czyli z dyrektywami Unii Europejskiej. Zewnętrznym symbolem zgodności jest oznaczenie CE. Wymóg ten dotyczy nie tylko maszyn i urządzeń nowych, ale również poddanych tzw. głębokiej modernizacji. Wymagana jest wówczas ponowna ocena i doprowadzenie do zgodności.

Oferujemy nasze wsparcie zarówno w przypadku budowy nowych maszyn lub urządzeń, jak i oceny i dostosowania maszyn zmodernizowanych. Nasze działania dzielimy na dwa niezależne etapy:

  • Ocena obiektu.

Podsumowaniem oceny jest raport zawierający: dokumentację fotograficzną stanu zastanego, spis dostępnej dokumentacji, listę dyrektyw, które mają zastosowanie do ocenianego obiektu, ocenę ryzyka, propozycję działań obniżających ryzyko w przypadku jego nieakceptowalnego poziomu, lista norm zharmonizowanych i innych dokumentów, jakich należy użyć w celu wykazania zgodności, wzór deklaracji zgodności. Na podstawie raportu klient jest w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczących następnych działań. Może zdecydować się na samodzielne dostosowanie lub zlecić te prace firmie zewnętrznej;

  • Dostosowanie obiektu do wymagań zasadniczych.

Posługując się raportem wypracowanym w etapie pierwszym zamykane są wszystkie wyszczególnione w nim niezgodności. Po procesie dostosowania maszyna spełnia wymagania określone w dyrektywach i jest gotowa do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia znakiem CE.

 

 

Osłony obrabiarek

Osłony stałe to najprostszy sposób poprawy bezpieczeństwa operatoraosłona_tokarki. Oferujemy sprzedaż i montaż przemysłowych  osłon dla wiertarek, tokarek, frezarek, szlifierek i innych obrabiarek. Osłony są wyposażone w zintegrowany mechanizm wyłączający maszynę na zasadzie wyłączenia awaryjnego podczas otwierania zabezpieczenia. Wszystkie osłony są oznaczone znakiem  CE i posiadają deklarację zgodności WE. Stalowa konstrukcja oraz elementy przeźroczyste wykonane z poliwęglanu  dają gwarancję wytrzymałości na warunki przemysłowe oraz dobrej widoczności strefy pracy.

Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i montaż standardowych osłon. Na życzenie klienta projektujemy oraz wykonujemy osłony specjalne.

 

W celu umówienia spotkania lub otrzymania szczegółowych informacji dotyczących cen i warunków współpracy proszę o skorzystanie z formularza kontaktowego lub narzędzia „Kontakt” widocznego na dole ekranu.