+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Efektywność zaczyna się od identyfikacji

Efektywne działanie wymaga precyzyjnej informacji. Identyfikacja maszyn, czy bardziej ogólnie, wyposażenia produkcyjnego, również podlega tej regule. Koncentrując się na efektywności utrzymania parku maszynowego czy budynków, warto zweryfikować sposób ich identyfikacji. Dobrze oznaczone wyposażenie produkcyjne to najprostszy i pierwszy sposób na poprawę efektywności służb utrzymania ruchu.

Jednoznaczna identyfikacja obiektów usprawnia wymianę informacji. To oczywiste, że standardowe, krótkie nazwy lub zgoła kody, lepiej sprawdzają się w praktyce produkcyjnej. W dobie systemów informatycznych, coraz chętniej używanych również w obszarze Utrzymania Ruchu, dobrze byłoby, aby identyfikatory te były również IT-friendly (przyjazne dla technik informatycznych). Stosowanie precyzyjnych nazw poszczególnych obiektów, a nvisual10awet w uzasadnionych przypadkach, podzespołów, pozwala na uniknięcie efektu „głuchego telefonu” czy tworzenia przez pracowników własnych nazw, które mogą wprowadzać zamęt i prowadzić do strat np. w postaci wymiany sprawnej części lub zbędnej ingerencji tam, gdzie nie było takiej potrzeby. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji krytycznych, takich jak awarie, gdzie szybkość dotarcia do obiektu i precyzyjne określenie miejsca naprawy bezpośrednio przekłada się na dostępność maszyn. Nie mniejsza wagę ma jednoznaczna identyfikacja podczas prewencji lub predykcji. W tym przypadku oprócz identyfikacji obiektów, dodatkowo zwróciłbym uwagę na wyraźne oznaczenie miejsca dokonania pomiarów, np. wibracji. Precyzyjna informacja w tym zakresie pozwoli skrócić czas przeglądu i zapewni powtarzalność procesu.

Odpowiednio szczegółowa identyfikacja maszyn to podstawa precyzyjnej alokacji kosztów utrzymania ruchu. Bez wyspecyfikowania poszczególnych pozycji wyposażenia produkcyjnego taka alokacja, a za nią również analiza kosztów, musi siłą rzeczy sprowadzać się do ogólników. Trudno w takiej sytuacji sformułować racjonalny poziom kosztów funkcjonowania służb utrzymania ruchu, nie mówiąc już o ich optymalizacji. Wszystkie koszty utrzymania powinny być, najlepiej w sposób bezpośredni, powiązane z poszczególnymi obiektami. Mam na myśli zarówno koszty materiałowe, robociznę, jak i koszty usług zewnętrznych. Mając plan czynności planowanych (PM) można ustalić roczne koszty utrzymania każdego obiektu. label03Można traktować je jako standardowy poziom kosztów utrzymania danego urządzenia. W następnej kolejności, analizując pozycje kosztowe, możemy sprawdzić czy wszystkie wydatki były uzasadnione. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do przekroczeń budżetu. Wzrost kosztów na którymś z obiektów może być symptomem przyspieszonego zużycia. Należałoby potraktować to jako sygnał do rozpoczęcia pogłębionej analizy zakończonej wdrożeniem działań korygujących i zapobiegawczych. Takie podejście do kosztów to bardzo przekonujący argumentem wspierający wdrażanie prewencji w utrzymaniu ruchu lub udowadniający jej skuteczność.
Dzięki szczegółowej identyfikacji wyposażenia produkcyjnego można również przeprowadzać przekrojowe analizy poszczególnych pozycji kosztowych na wielu obiektach, porównywać je i wyciągać wnioski. Wdrożenie szczegółowego systemu identyfikacji wyposażenia produkcyjnego przypomina nieco przyłożenie do kosztów bardziej precyzyjnej miary. Dzięki temu stają się widoczne nowe szczegóły, które dają możliwości optymalizacji budżetu Służb Utrzymania Ruchu.

Informacja to życiodajny fluid współczesnych organizacji. Ważne jest jednak, jak zauważył kiedyś Jan Kulczyk, że nie chodzi o to by wiedzieć więcej, ale by wiedzieć szybciej od innych. W przedsiębiorstwie sprowadza się to do umiejętności wyłuskania właściwych danych z ogromu przetwarzanych informacji. Odpowiedni system nazewnictwa i identyfikacji obiektów może to ułatwić. Praktyka pokazuje, że stworzenie jednego identyfikatora przyjaznego dla ludzi i systemów komputerowych jest niezmiernie trudne. label02Najczęściej więc stosuje się oznaczenie dwuczłonowe: krótki kod uwzględniający wymagania sprawnej obróbki danych oraz rozwinięty opis łatwy do zapamiętania przez pracowników. Podstawą sprawnego raportowania, bo do tego sprowadza się wyseparowanie istotnych danych, jest ich wysoka jakość. Chodzi tu głownie o przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących podczas obróbki danych. Jest to np. stosowanie zer poprzedzających w celu automatycznego uszeregowania liczb rosnąco lub malejąco, brak podwójnych kodów dla tego samego obiektu, brak zdublowanych kodów powstałych na skutek błędów, np. literówek itp. Zabiegiem ułatwiającym analizy przekrojowe oraz tzw. horizontal deployment (wdrożenie poziome) jest podział wyposażenia produkcyjnego na kategorie.
Umieszczenie kodu czy opisu na maszynie w formie tradycyjnej, tzn. alfanumerycznej stwarza możliwość popełnienia błędu podczas przepisywania oznaczenia do systemu. Aby usprawnić ten proces i wyeliminować możliwość pomyłki dobrze jest uzupełnić umiejscowioną na obiekcie etykietę z kodem i nazwą o kod kreskowy, kod QR lub znacznik RFID. Korzystanie z takich identyfikatorów wymaga użycia dodatkowego sprzętu w postaci czytników. Warto jednak rozważyć to rozwiązanie. Obecnie pracownicy służb utrzymania ruchu są coraz powszechniej wyposażani w smartfony i tablety. Urządzenia te można przekształcić w czytniki kodów kreskowych i kodów QR instalując na nich darmowe aplikacje dostępne zarówno w systemie iOS, jaki i Android. Zastosowanie kodów w sposób znaczący poprawia nie tylko szybkość i dokładność wprowadzania danych. Otwiera również możliwość sprawnego, label04bezpośredniego wprowadzania danych do systemu CMMS za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Eliminuje to straty związane z koniecznością rejestracji zleceń pracy na komputerach stacjonarnych, znacząco redukuje lub całkowicie likwiduje obieg dokumentów papierowych i daje możliwość śledzenia rozwoju sytuacji na bieżąco, bez opóźnień spowodowanych koniecznością przetwarzania informacji z formy papierowej na elektroniczną.

Jednoznaczna identyfikacja wyposażenia produkcyjnego to nie tylko wymóg 5S, systemów jakościowych i zdrowego rozsądku. Dobrze zaprojektowany system identyfikacji może stać się istotnym narzędziem wspierania efektywnego utrzymania. Z tego powodu warto również zadbać o użycie odpowiednich etykiet. Muszą one zapewniać czytelność oznaczenia, zwłaszcza w przypadku stosowania kodów kreskowych lub kodów QR, być odpowiednich rozmiarów i wykazywać odpowiednią odporność na lokalne warunki środowiskowe. Zachodzi wówczas duże prawdopodobieństwo, że praca włożona w stworzenie systemu identyfikacji będzie miała charakter trwały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *