Fugai http://www.fugai.pl TPM, CE, usługi inżynierskie Wed, 22 Mar 2017 09:00:53 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.6 Lockout-bezpieczeństwo również dla małych http://www.fugai.pl/lockout-bezpieczenstwo-rowniez-dla-malych/ Wed, 22 Mar 2017 09:00:53 +0000 http://www.fugai.pl/?p=902 Integratorzy automatyki oraz firmy dostarczające maszyny i urządzenia branży automotive z pewnością przyzwyczaili się już do wysokich standardów bezpieczeństwa obowiązujących u ich klientów. Częścią nich jest system Lockout Tagout. Polega on z grubsza na konieczności blokowania maszyn niesprawnych lub będących w trakcie prac konserwacyjno-remontowych. Czy ten charakterystyczny dla korporacji standard musi być domeną wyłącznie dużych organizacji?

Z reguły kłódki i osprzęt blokujący udostępniają firmy, na terenie których wykonywane są prace. Zdarzają się jednak sytuacje, w których klient wymaga od dostawcy zastosowania własnych blokad. Trzeba wówczas kupić odpowiedni sprzęt i pojawia się pytanie: czy potraktować cały ten cyrk z blokowaniem maszyn jak sztukę dla sztuki czy zaimplementować u siebie realny standard.

Wychodzę z założenia, że od lepszych, mądrzejszych trzeba się uczyć. Na pewno wiec warto zastanowić się czy tego rodzaju podejście do zapewnienia bezpieczeństwa (i nie tylko, o czym nieco dalej)  jest zgodne z kierunkiem rozwoju firmy. Jeśli  biznes jest nastawiony na krótkoterminowe zyski i nie ma refleksji nad długoterminowym rozwojem chyba nie ma co się silić na standardyzację. Jeśli jednak firma ma ambicje i chce w długim okresie zdobywać coraz większe  udziały w rynku, warto przypatrywać się rozwiniętym firmom i wdrażać, dostosowane do własnej skali działalności, stosowane przez nie standardy. LOTO jest jednym z ich.

Procedury Lockout Tagout dotykają jednego z najważniejszych aspektów funkcjonowania firmy – bezpieczeństwa. Jest to czynnik ważny nie tylko dla pracowników „liniowych”, na co dzień pracujących na warsztacie czy świadczących bezpośrednio usługi. Wysoki poziom bezpieczeństwa to także duży komfort pracy kierownictwa, które w razie incydentów BHP bezpośrednio (i finansowo) ponosi odpowiedzialność. Z powyższych powodów na obecnym rynku pracy poziom bezpieczeństwa urasta do czynnika przewagi konkurencyjnej, który jest zdolny przyciągnąć wartościowych pracowników, a już zatrudnionych – zatrzymać.

Integracja z klientem i obowiązującymi u niego procedurami zacieśnia współpracę. Jest realnym dowodem na to, że jego rozumie się jego potrzeby, a jego wartości są również podzielane przez partnera biznesowego. W tym kontekście wdrożenie systemu LOTO u podwykonawcy wydaje się być kolejnym linkiem, dzięki któremu dostawca jest postrzegany przez klienta w pozytywnym świetle.

Wielokrotnie dostawcy maszyn i urządzeń muszą zostawić swój produkt u klienta. Zakładając kłódkę na wyłącznik główny lub elementy sterownicze można zapobiec ingerencji klienta w nastawy maszyny. Jest to szczególnie ważne, gdy maszyna jest właściwie ukończona, ale trwają regulacje lub gdy maszyna jest w 100% sprawna, ale nie odebrana formalnie przez klienta. W takich przypadkach pozostawienie niezabezpieczonej maszyny jest wystawianiem klienta na dużą pokusę sprawdzenia pod nieobecność dostawcy, jej działania. O ile kadra inżynierska może mieć przed takim postępowaniem opory, o tyle operatorzy, zwłaszcza na 2 i 3 zmianie, mogą się jej nie oprzeć. W przypadku rozregulowania maszyny powrót do pierwotnych nastawów oznacza opóźnienie odbioru (zafakturowania) o całe dni jeśli nie o tygodnie.  A wszystkiego można w łatwy sposób uniknąć zakładając odpowiednie urządzenie blokujące. Ta funkcja systemu Lockout, choć niezwiązana bezpośrednio z bezpieczeństwem, możne być dla dostawców maszyn korzystnym efektem ubocznym.

Procedury Lockout Tagout dla małych firm nie mogą być tak rozbudowane jak dla korporacji. Muszą jednak spełniać podstawowe założenia systemu zabezpieczeń:

 1. Odcięcie niebezpiecznych energii,
 2. Oznaczenie powodu zablokowania i pozostawienie danych kontaktowych do osoby posiadającej klucz,
 3. 1 kłódka = 1 klucz

W przypadku małych firm pełną personalizację można sobie darować, ale pozostawiłbym na karcie dane personalne osoby blokującej z danymi, umożliwiającymi szybki kontakt, np. nr telefonu komórkowego.

Dostęp do kłódek i kontrola nad ich ruchem w małej firmie może być łatwiejsza niż w dużej firmie właśnie ze względu na skalę i ilość osób uczestniczących w procesie.

System blokowania maszyny Lockout Tagout, choć wywodzi się z korporacji ma rację bytu również w małych firmach. Jego implementacją będą zainteresowane raczej firmy z ambicjami, a wdrożenie może przynieść wiele korzyści nie tylko związanych z bepzieczeństwem.

 

]]>
Konstruktor Mechanik http://www.fugai.pl/konstruktor-mechanik/ http://www.fugai.pl/konstruktor-mechanik/#respond Wed, 07 Sep 2016 19:37:31 +0000 http://www.fugai.pl/?p=897 Poszukuję konstruktora mechanika, najlepiej z własna działalnością gospodarczą, do projektowania stanowisk montażowych samodzielnych i będących częścią linii produkcyjnych. Współpraca jako wsparcie średniej wielkości firmy zajmującej się budową zaawansowanych stanowisk i linii produkcyjnych dla przemysłu.

Zainteresowanych proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

]]>
http://www.fugai.pl/konstruktor-mechanik/feed/ 0
Efektywność zaczyna się od identyfikacji http://www.fugai.pl/efektywnosc-zaczyna-sie-od-identyfikacji/ http://www.fugai.pl/efektywnosc-zaczyna-sie-od-identyfikacji/#respond Thu, 12 Nov 2015 12:49:28 +0000 http://www.fugai.pl/?p=593 Efektywne działanie wymaga precyzyjnej informacji. Identyfikacja maszyn, czy bardziej ogólnie, wyposażenia produkcyjnego, również podlega tej regule. Koncentrując się na efektywności utrzymania parku maszynowego czy budynków, warto zweryfikować sposób ich identyfikacji. Dobrze oznaczone wyposażenie produkcyjne to najprostszy i pierwszy sposób na poprawę efektywności służb utrzymania ruchu.

Jednoznaczna identyfikacja obiektów usprawnia wymianę informacji. To oczywiste, że standardowe, krótkie nazwy lub zgoła kody, lepiej sprawdzają się w praktyce produkcyjnej. W dobie systemów informatycznych, coraz chętniej używanych również w obszarze Utrzymania Ruchu, dobrze byłoby, aby identyfikatory te były również IT-friendly (przyjazne dla technik informatycznych). Stosowanie precyzyjnych nazw poszczególnych obiektów, a nvisual10awet w uzasadnionych przypadkach, podzespołów, pozwala na uniknięcie efektu „głuchego telefonu” czy tworzenia przez pracowników własnych nazw, które mogą wprowadzać zamęt i prowadzić do strat np. w postaci wymiany sprawnej części lub zbędnej ingerencji tam, gdzie nie było takiej potrzeby. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji krytycznych, takich jak awarie, gdzie szybkość dotarcia do obiektu i precyzyjne określenie miejsca naprawy bezpośrednio przekłada się na dostępność maszyn. Nie mniejsza wagę ma jednoznaczna identyfikacja podczas prewencji lub predykcji. W tym przypadku oprócz identyfikacji obiektów, dodatkowo zwróciłbym uwagę na wyraźne oznaczenie miejsca dokonania pomiarów, np. wibracji. Precyzyjna informacja w tym zakresie pozwoli skrócić czas przeglądu i zapewni powtarzalność procesu.

Odpowiednio szczegółowa identyfikacja maszyn to podstawa precyzyjnej alokacji kosztów utrzymania ruchu. Bez wyspecyfikowania poszczególnych pozycji wyposażenia produkcyjnego taka alokacja, a za nią również analiza kosztów, musi siłą rzeczy sprowadzać się do ogólników. Trudno w takiej sytuacji sformułować racjonalny poziom kosztów funkcjonowania służb utrzymania ruchu, nie mówiąc już o ich optymalizacji. Wszystkie koszty utrzymania powinny być, najlepiej w sposób bezpośredni, powiązane z poszczególnymi obiektami. Mam na myśli zarówno koszty materiałowe, robociznę, jak i koszty usług zewnętrznych. Mając plan czynności planowanych (PM) można ustalić roczne koszty utrzymania każdego obiektu. label03Można traktować je jako standardowy poziom kosztów utrzymania danego urządzenia. W następnej kolejności, analizując pozycje kosztowe, możemy sprawdzić czy wszystkie wydatki były uzasadnione. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do przekroczeń budżetu. Wzrost kosztów na którymś z obiektów może być symptomem przyspieszonego zużycia. Należałoby potraktować to jako sygnał do rozpoczęcia pogłębionej analizy zakończonej wdrożeniem działań korygujących i zapobiegawczych. Takie podejście do kosztów to bardzo przekonujący argumentem wspierający wdrażanie prewencji w utrzymaniu ruchu lub udowadniający jej skuteczność.
Dzięki szczegółowej identyfikacji wyposażenia produkcyjnego można również przeprowadzać przekrojowe analizy poszczególnych pozycji kosztowych na wielu obiektach, porównywać je i wyciągać wnioski. Wdrożenie szczegółowego systemu identyfikacji wyposażenia produkcyjnego przypomina nieco przyłożenie do kosztów bardziej precyzyjnej miary. Dzięki temu stają się widoczne nowe szczegóły, które dają możliwości optymalizacji budżetu Służb Utrzymania Ruchu.

Informacja to życiodajny fluid współczesnych organizacji. Ważne jest jednak, jak zauważył kiedyś Jan Kulczyk, że nie chodzi o to by wiedzieć więcej, ale by wiedzieć szybciej od innych. W przedsiębiorstwie sprowadza się to do umiejętności wyłuskania właściwych danych z ogromu przetwarzanych informacji. Odpowiedni system nazewnictwa i identyfikacji obiektów może to ułatwić. Praktyka pokazuje, że stworzenie jednego identyfikatora przyjaznego dla ludzi i systemów komputerowych jest niezmiernie trudne. label02Najczęściej więc stosuje się oznaczenie dwuczłonowe: krótki kod uwzględniający wymagania sprawnej obróbki danych oraz rozwinięty opis łatwy do zapamiętania przez pracowników. Podstawą sprawnego raportowania, bo do tego sprowadza się wyseparowanie istotnych danych, jest ich wysoka jakość. Chodzi tu głownie o przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących podczas obróbki danych. Jest to np. stosowanie zer poprzedzających w celu automatycznego uszeregowania liczb rosnąco lub malejąco, brak podwójnych kodów dla tego samego obiektu, brak zdublowanych kodów powstałych na skutek błędów, np. literówek itp. Zabiegiem ułatwiającym analizy przekrojowe oraz tzw. horizontal deployment (wdrożenie poziome) jest podział wyposażenia produkcyjnego na kategorie.
Umieszczenie kodu czy opisu na maszynie w formie tradycyjnej, tzn. alfanumerycznej stwarza możliwość popełnienia błędu podczas przepisywania oznaczenia do systemu. Aby usprawnić ten proces i wyeliminować możliwość pomyłki dobrze jest uzupełnić umiejscowioną na obiekcie etykietę z kodem i nazwą o kod kreskowy, kod QR lub znacznik RFID. Korzystanie z takich identyfikatorów wymaga użycia dodatkowego sprzętu w postaci czytników. Warto jednak rozważyć to rozwiązanie. Obecnie pracownicy służb utrzymania ruchu są coraz powszechniej wyposażani w smartfony i tablety. Urządzenia te można przekształcić w czytniki kodów kreskowych i kodów QR instalując na nich darmowe aplikacje dostępne zarówno w systemie iOS, jaki i Android. Zastosowanie kodów w sposób znaczący poprawia nie tylko szybkość i dokładność wprowadzania danych. Otwiera również możliwość sprawnego, label04bezpośredniego wprowadzania danych do systemu CMMS za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Eliminuje to straty związane z koniecznością rejestracji zleceń pracy na komputerach stacjonarnych, znacząco redukuje lub całkowicie likwiduje obieg dokumentów papierowych i daje możliwość śledzenia rozwoju sytuacji na bieżąco, bez opóźnień spowodowanych koniecznością przetwarzania informacji z formy papierowej na elektroniczną.

Jednoznaczna identyfikacja wyposażenia produkcyjnego to nie tylko wymóg 5S, systemów jakościowych i zdrowego rozsądku. Dobrze zaprojektowany system identyfikacji może stać się istotnym narzędziem wspierania efektywnego utrzymania. Z tego powodu warto również zadbać o użycie odpowiednich etykiet. Muszą one zapewniać czytelność oznaczenia, zwłaszcza w przypadku stosowania kodów kreskowych lub kodów QR, być odpowiednich rozmiarów i wykazywać odpowiednią odporność na lokalne warunki środowiskowe. Zachodzi wówczas duże prawdopodobieństwo, że praca włożona w stworzenie systemu identyfikacji będzie miała charakter trwały.

]]>
http://www.fugai.pl/efektywnosc-zaczyna-sie-od-identyfikacji/feed/ 0
Program Lockout Tagout – Jak z sukcesem wdrożyć? http://www.fugai.pl/program-lockout-tagout-jak-z-sukcesem-wdrozyc/ http://www.fugai.pl/program-lockout-tagout-jak-z-sukcesem-wdrozyc/#respond Mon, 02 Nov 2015 04:50:57 +0000 http://www.fugai.pl/?p=563 Procedury Lockout Tagout wydają się proste i zgodne z tzw. zdrowym rozsądkiem. Czy są skuteczne? W dużej mierze zależy to od tego jak nawyk blokowania maszyn, które uległy awarii, uda się wyrobić. To z kolei jest uzależnione od sposobu wdrożenia. Poniżej chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami, które pozwolą przeprowadzić ten proces sprawnie.

Kwestią podstawową jest czas. Nikt nie da nam dodatkowych minut na zablokowanie maszyny. Musi odbyć się to tak szybko jak to możliwe. Maszyny muszą być dostosowane do używanego osprzętu blokującego.
Najlepiej, gdyby do zablokowania maszyny wystarczała jedynie kłódka. Jeśli potrzebny jest osprzęt blokujący, powinien znajdować się blisko miejsca użycia.
Procedury muszą być proste, ale jak mawiał Albert Einstein, nie za proste. Muszą gwarantować odcięcie i usunięcie z maszyny niebezpiecznych energii. Muszą być na 100% pewne. Nie ma tu miejsca na kompromis. Wszystko to musi się odbywać przy minimalnym koniecznym nakładzie sił, czasu i środków pomocniczych.

Program Lockout Tagout buduje się na podstawie wytycznych opracowanych przez OSHA. Materiały te s± ogólnie dostępne. W związku z tym podejście „copy & paste” (kopiuj i wklej) stanowi dużą pokusę. Dobry program LOTO wymaga jednak dostosowania do lokalnych warunków. Wybrane punkty warto rozwinąć, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Okresowy przegląd procedury oraz bieżąca analiza zdarzeń niebezpiecznych powinny być momentami, w których osoby odpowiedzialne za zakładowy program LOTO, zadają sobie pytanie czy przyjęte rozwiązania rzeczywiście są skuteczne. W razie potrzeby należy wprowadzić odpowiednie działania korygujące. Przy czym nie spieszył bym się z dodatkowymi wpisami, o ile nie s± naprawdę konieczne. Nie tylko procesy, ale również dokumenty systemowe powinny być lean.
Następna sprawa to dopasowanie osprzętu blokującego do posiadanego parku maszynowego. Należy dążyć do minimalizmu pamiętając, że każdy dodatkowy osprzęt będzie stanowił dla pracowników upoważnionych obciążenie. O każdej dodatkowej klamrze, lince czy specjalnym zatrzasku trzeba będzie pamiętać, nosić go z sobą lub znaleźć dla niego miejsce w pobliżu maszyny, aby był pod ręką w razie potrzeby. Wraz ze wzrostem nasycenia rożnymi rodzajami osprzętu blokującego rośnie ryzyko wystąpienia strat i wydłużania się czasu potrzebnego do zablokowania obiektu. Byłoby idealnie, gdyby do zablokowania wszystkich maszyn w fabryce wystarczała tylko kłódka. Jeśli jednak nie jest to możliwe, przed zakupem odpowiednich akcesoriów należy sprawdzić czy wybrane akcesoria rzeczywiście pasują do posiadanych maszyn oraz czy są w stanie rzeczywiście uniemożliwić zasilenie odłączonej maszyny. Podejście genchi genbutsu jest tu jak najbardziej zalecane.
LOTO4

 

Po intensywnym okresie wdrożenia następuje tzw. odtrąbienie sukcesu. W tym momencie wszyscy odczuwają ulgę. Kierownictwo, ponieważ ma poczucie zamknięcia tematu, lider projektu – ze względu na zakończenie szeregu prac objętych harmonogramem. Skuteczne wdrożenie programu Lockout Tagout polega jednak na wyrobieniu w pracownikach pewnych nawyków. Zakończenie więc prac objętych planem projektu jest co najwyżej zakończeniem etapu, który charakteryzuje się mniej lub bardziej widowiskowymi efektami w postaci nowego sprzętu i koniecznością przyswojenia nowych umiejętności. Stephen R. Covey twierdził, że aby wyrobić nawyk należy powtarzać wybraną czynność przez 30 dni. Trudno zrealizować to zalecenie literalnie w warunkach produkcyjnych. Trzeba jednak uświadomić sobie, że informacje dotyczące zasad wdrożonej procedury LOTO trzeba pracownikom powtarzać w rożnych sytuacjach, na rożne sposoby i wykorzystując rożne kanały informacyjne. Po pierwsze mogą to być audyty. Mogą one przybierać formę zarówno oficjalnego przeglądu procedury, jaki i okresowej kontroli sposobu zabezpieczania uszkodzonych obiektów prowadzonych np. przy okazji rutynowych przeglądów BHP. Warto pomyśleć o okresowych szkoleniach odświeżających szczególnie dla pracowników upoważnionych. Dość dobrym pomysłem wydają się również rożnego rodzaju plakaty, wlepki czy artykuły w zakładowej prasie. Nie wszystko musi być śmiertelnie poważne. Humor ułatwia przyswajanie treści :).

 

Wdrażanie każdej procedury to, w jakiejś mierze, proces HR-owy. O ile kwestie techniczne czy narzędzia można właściwie dowolnie kształtować, dopasowując je do bieżących uwarunkowań, o tyle na tzw. buy-in, czyli zaakceptowanie projektu przez wszystkich interesariuszy, mamy w zasadzie tylko jedn± szansę. Podstawowym warunkiem jest jasne stanowisko kierownictwa. Wsparcie osób najwyżej usytuowanych w hierarchii firmy musi być widoczne, choć nie bezkrytyczne. Drugim kluczowym czynnikiem jest przekonanie lidera projektu. Jego wiara, że powierzona mu misja ma sens nie tylko dla organizacji, ale także dla niego samego.
Wdrożenie projektu LOTO to świetna okazja do współpracy z działem personalnym w zakresie odpowiedniego sformułowania komunikatu o mających nadejść zmianach, przygotowaniu odpowiedzi na spodziewane pytania czy wyboru kanału komunikacji i kontekstu, aby komunikat o wprowadzeniu nowych obowiązków był przyjęty ze zrozumieniem i zaakceptowany.

 

Jako ostatni, choć nie ostateczny, czynnik wymieniłbym osobisty przykład. Nie bez powodu mawia się, że „słowa pouczają, przykłady porywają”.

 

]]>
http://www.fugai.pl/program-lockout-tagout-jak-z-sukcesem-wdrozyc/feed/ 0
Program Lockout Tagout – Czy warto wdrożyć? http://www.fugai.pl/program-lockout-tagout-czy-warto-wdrozyc/ http://www.fugai.pl/program-lockout-tagout-czy-warto-wdrozyc/#respond Mon, 26 Oct 2015 13:50:13 +0000 http://www.fugai.pl/?p=548 Blokowanie maszyn na czas awarii staje się standardem wdrażanym w coraz większej liczbie przedsiębiorstw produkcyjnych. Przodują w tym względzie firmy amerykańskie i branża motoryzacyjna. Czy warto podążać za tą swoistą modą? Czy to podejście jest skuteczne?

LOTO to akronim angielskich słów Lockout Tagout czyli Zablokuj i Oznacz. W największym skrócie jest to program oparty na wytycznych OSHA (Occupational Safety & Health Administration), komórki Departamentu Pracy USA. Polega on na zabezpieczeniu maszyn i urządzeń, podczas prac remontowych i serwisu, przed uwolnieniem energii, która może stanowić zagrożenie dla obsługi.

Standardowa zabezpieczenie LOTO składa się z osprzętu blokującego, kłódki, identyfikatora osobistego pracownika upoważnionego oraz tabliczki informacyjnej. LOTO2_pl

Czy warto wdrożyć u siebie ten program? Rzemieślnicy, operatorzy maszyn oraz robotnicy są wśród 3 milionów pracowników obsługujących urządzenia narażonych na największe ryzyko. Zapewnienie zgodności z wytycznymi LOTO zapobiega około 120 wypadkom śmiertelnym oraz 50000 urazów każdego roku. Pracownicy, którzy ulegli urazom z powodu uwolnienia niebezpiecznych energii stracili łącznie 24 dni robocze na rehabilitację. (Dane OSHA).

Ważną cechą, decydującą o skuteczności LOTO jest standardyzacja postępowania podczas zabezpieczania niesprawnej maszyny oraz nadzoru nad nią podczas procesu naprawy i/lub serwisu. Dodatkowo szczegółowe instrukcje blokowania oraz przywracania do użytkowania, w które powinny być wyposażone wszystkie maszyny stwarzające większe zagrożenie, zapewniają powtarzalność procesu. Standardyzacja pociąga za sobą szereg zalet. Najważniejsze z nich to jasny podział odpowiedzialności za maszynę, łatwość w implementacji najlepszych praktyk, eliminacja strat i skrócenie czasu wyłączania maszyny z eksploatacji na czas awarii lub serwisu oraz, last but not least, utworzenie kanału przepływu informacji dotyczących bezpieczeństwa pomiędzy produkcją, służbami UR i serwisem zewnętrznym. Wszystko to przyczynia się do wyrobienia nawyków, które pozytywnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy w naszych fabrykach.

Zgodne z wytycznymi europejskimi podejście do bezpieczeństwa maszyn zakłada w pierwszym rzędzie wykorzystanie technicznych metod zapewnienia bezpieczeństwa. Są to rozwiązania takie jak: odpowiednia konstrukcja, zastosowanie osłon części ruchomych, zablokowanie ruchów niebezpiecznych itp. Dopiero, gdy sposoby te zostaną wyczerpane, należy użyć środków organizacyjnych takich jak etykiety z ostrzeżeniami słownymi, piktogramy obrazujące zagrożenia, których nie udało się wyeliminować czy użycie ostrzegawczych barw np. do oznaczenia wystających krawędzi lub progów. Dla serwisanta rozwiązania LOTO, a szczególnie odpowiednio dobrany osprzęt blokujący, stanowią możliwość użycia technicznych środków zabezpieczających podczas prac serwisowo-remontowych. Fizyczne zamknięcie wyłącznika lub zaworu na kłódkę i użycie mechanicznej blokady chronią go one przed przypadkowym uruchomieniem maszyny podczas prowadzonych przez niego prac. Żadna tablica informacyjna, poinformowanie słowne współpracowników czy inne metody organizacyjne nie są w stanie zapewnić takiego poziomu bezpieczeństwa.

Integralna częścią programu Lockout Tagout są szkolenia. Obejmują one zarówno personel upoważniony do blokowana urządzeń, jaki wszystkich operatorów maszyn podlegających programowi Lockout Tagout. Dobrze przeprowadzone szkolenie, poruszające ogólne zagadnienia związane z zagrożeniami generowanymi przez poszczególne rodzaje niebezpiecznych energii, uwzględniające specyfikę fabryki, rozszerzone o moduł ćwiczeń z praktycznego przeprowadzenia procesu blokowania, zdecydowanie poprawia poziom świadomości zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Krótki test z zagadnień poruszanych na szkoleniu oraz okresowe powtarzanie szkoleń przyczynia się do utrwalenia wiadomości. Nie do przecenienia jest również osobisty przykład i zaangażowanie służb BHP oraz kierownictwa zgodnie z zasadą sformułowaną przez Mahatmę Gandhi’ego „Be the change you want to see” (ang. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć).

Czy wdrożenie program Lockout Tagout gwarantuje spadek ilości zdarzeń niebezpiecznych z udziałem maszyn i urządzeń? Zapytałbym raczej czy dobrze wdrożony program LOTO pozostaje bez wpływu na ich liczbę? Jeśli takiego wpływu nie ma trzeba się przyjrzeć czy nie zaniedbano jakiegoś istotnego elementu.

O najczęściej popełnianych błędach oraz kwestiach, wymagających szczególnej uwagi podczas wdrożeń programów Lockout Tagout będzie można przeczytać w następnym wpisie. Już dziś zapraszam do lektury.

 

Podoba Ci się to rozwiązanie?
Firma Fugai pomoże Ci je wdrożyć.

Nie trać czasu. Zostaw nam wiadomość!
]]>
http://www.fugai.pl/program-lockout-tagout-czy-warto-wdrozyc/feed/ 0
Identyfikator wyposażenia produkcyjnego – jaki powinien być? http://www.fugai.pl/identyfikacja-wyposazenia-produkcyjnego-pierwszy-krok-do-efektywnego-utrzymania/ http://www.fugai.pl/identyfikacja-wyposazenia-produkcyjnego-pierwszy-krok-do-efektywnego-utrzymania/#respond Sun, 11 Oct 2015 22:38:17 +0000 http://www.fugai.pl/?p=530 Już na etapie zgłaszania zdarzeń w obszarze utrzymania ruchu właściwe oznaczenie obiektów redukuje ryzyko strat związanych z błędnym wskazaniem przedmiotu interwencji. Na etapie naprawy natomiast – jednoznacznie określa przedmiot prac konserwacyjno-remontowych i umożliwia bezbłędne trafienie do uszkodzonego sprzętu.

Identyfikacja to zarówno nazwanie i nadanie kodów wszystkim sprzętom używanym w procesie produkcyjnym jak i oznaczenie ich w sposób trwały tymi kodami. Trudno mówić o jakimkolwiek racjonalnym, systemowym podejściu do utrzymania ruchu bez wykonania tego pierwszego, podstawowego kroku.

Z reguły identyfikacja wyposażenia produkcyjnego odbywa się na dwóch poziomach. Nazwy obiektów mają służyć ludziom do łatwego do zapamiętania (mnemonicznego) określenia maszyn i urządzeń. Przeznaczeniem zaś kodów, drugiego identyfikatora, jest łatwa obróbka przez bazy danych.

fot2

Oznaczenie wykonane z gotowych, samoprzylepnych cyfr umieszczone na korpusie obiektu.

Tym, co łączy wirtualny świat danych zgromadzony w Waszym systemie CMMS i świat realny jest oznaczenie widoczne na maszynie. Aby efektywnie spełniało ono swoją rolę, musi spełnić kilka warunków:

 1. Powinno być ono umieszczone w widocznym miejscu tak, aby obsługa zgłaszając awarię lub usterkę miała 100% pewności, którego obiektu dotyczy zgłaszany problem. Dobrą praktyką jest określenie miejsca, gdzie mogą być umieszczane identyfikatory obiektu, np. zawsze w pobliżu panelu operatora.
 2. Oznaczenie powinno być trwałe, odporne na warunki środowiska pracy. Powinno wytrzymywać normalne użytkowanie, a także nie ścierać się w np. wyniku okresowego czyszczenia całej maszyny. Najbardziej solidne są tradycyjne oznaczenia na metalowych tabliczkach. Coraz częściej, ze względu na niższą cenę oraz na większe możliwości, wykorzystuje się samoprzylepne etykiety ze specjalistycznych materiałów. Umożliwiają one wydruk profesjonalnych etykiet na drukarkach termotransferowych. Wiąże się to m. in. z możliwością wykorzystania kodów kreskowych lub data matrix do dalszej optymalizacji procesu utrzymania. Dostępne są również arkusze z wydrukowanymi cyframi i literami, które umożliwiają składanie z nich kodów. Jest to przydatne szczególnie przy oznaczaniu większych obiektów. W przypadku wykorzystania etykiet samoprzylepnych warto zwrócić uwagę na ich przyczepność do powierzchni, na których maja być przyklejone. Aby dodatkowo zwiększyć trwałość etykiet na wierzch przykleja się specjalną, transparentną folię, która chroni właściwą etykietę przed wpływami środowiska i mechanicznymi uszkodzeniami.

  Etykieta zabezpieczona specjalną folią transparentną

  Etykieta zabezpieczona specjalną folią transparentną

 3. Oznaczenie powinno być umieszczone na elemencie, który nie będzie demontowany, najlepiej na korpusie. Umieszczenie kodu na elemencie wymiennym, np. na oprawie oświetleniowej lub osłonie niesie za sobą ryzyko utraty oznaczenia w momencie ich wymiany.
 4. Etykieta zawierająca oznaczenie maszyny powinna być ustandardyzowana w obrębie przedsiębiorstwa lub grupy. W obecnej dobie umieszczania na maszynach rożnego rodzaju informacji wizualnych, ułatwia to, szczególnie nowym pracownikom, odnalezienie właściwej etykiety.

W przypadku dużej ilości obiektów do oznaczenia warto zatroszczyć się o odpowiednie oprogramowanie, które zaimportuje dane z arkusza kalkulacyjnego lub bezpośrednio z CMMS do drukarki. Oszczędzi to czas, który w innym przypadku trzeba byłoby poświecić na przepisywanie danych. Dodatkowo baza danych przechowująca projekty etykiet umożliwia w razie potrzeby szybki wydruk dodatkowego oznaczenia.


Biuro Inżynierskie Fugai dostarcza profesjonalnych rozwiązań w zakresie identyfikacji wyposażenia produkcyjnego. Służymy doradztwem, tworzymy systemy identyfikacji, dostarczamy sprzęt i oprogramowanie. Współpracujemy z Brady – światowym liderem w dziedzinie oznakowania i identyfikacji w przemyśle.

]]>
http://www.fugai.pl/identyfikacja-wyposazenia-produkcyjnego-pierwszy-krok-do-efektywnego-utrzymania/feed/ 0
Okresowy przegląd systemu LOTO – infografika http://www.fugai.pl/okresowy-przeglad-systemu-loto-infografika/ http://www.fugai.pl/okresowy-przeglad-systemu-loto-infografika/#respond Fri, 02 Oct 2015 09:37:07 +0000 http://www.fugai.pl/?p=462 Integralnym elementem systemu Lockout Tagout (LOTO) jest jego okresowy przegląd. Przy tej okazji warto nieco głębiej pochylić się nad tym zagadnieniem i wyjść poza rutynę. Przegląd zapisów systemowych można przeprowadzić oczywiście zza biurka. Jeśli jednak na tym poprzestaniemy nie poprawi to raczej skuteczności systemu. Zachęcam do skorzystania z 6 punktowej listy kontrolnej stworzonej na podstawie zamieszczonej poniżej infografiki.

LOTO_Scavenger_Hunt_Infographic_Client_Services-1

Sprawdź swój program Lockout Tagout!
Skorzystaj z darmowej listy kontrolnej.

Nie trać czasu!

Dołącz do naszego Newslettera, aby otrzymywać darmowe materiały oraz informacje o nowościach.

]]>
http://www.fugai.pl/okresowy-przeglad-systemu-loto-infografika/feed/ 0
Oznaczenia BHP: drukować samodzielnie czy kupować gotowe? http://www.fugai.pl/oznaczenia-bhp-drukowac-czy-kupowac/ http://www.fugai.pl/oznaczenia-bhp-drukowac-czy-kupowac/#respond Sun, 27 Sep 2015 21:53:59 +0000 http://www.fugai.pl/?p=456 Komunikacja wizualna dotycząca bezpieczeństwa to najprostsze działania korygujące, które możemy podjąć po różnego rodzaju incydentach. Stajemy wówczas przed dylematem: wykonać etykietę samodzielnie czy zamówić gotową w profesjonalnej firmie? Infografika w dalszej części wpisu pomoże rozwiązać tę kwestię.

DIY_Labeling_Comparison

Firma Fugai Mariusz Trznadel jest regionalnym reselerem Brady.

]]>
http://www.fugai.pl/oznaczenia-bhp-drukowac-czy-kupowac/feed/ 0
Poprawa bezpieczeństwa wózków widłowych http://www.fugai.pl/poprawa-bezpieczenstwa-wozkow-widlowych/ http://www.fugai.pl/poprawa-bezpieczenstwa-wozkow-widlowych/#respond Wed, 16 Sep 2015 11:17:11 +0000 http://www.fugai.pl/?p=422 Wózki widłowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych urządzeń w przemyśle. Tak przynajmniej wynika ze statystyk. Wśród urządzeń transportu bliskiego tylko dźwigi powodują większa ilość incydentów kończących się urazami. Poniżej chciałbym podzielić się kilkoma propozycjami działań prewencyjnych, które maja na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania tych popularnych urządzeń.

Po pierwsze – wizualizacja

Przyczyną 90% wypadków z udziałem wózków widłowych są błędy w eksploatacji takie jak np. niewłaściwa konserwacja i kontrola urządzenia i jego układów zabezpieczających.

Obowiązek kontroli wózka widłowego narzuca Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz. U. 2002, nr 70, poz. 650) z późniejszymi zmianami. Jest to powszechnie znany akt prawny i trudno wyobrazić sobie wózek bez, wymaganej przez to rozporządzenie, odpowiedniej książki dokumentującej przeglądy pojazdu. Trochę gorzej jest z wiedzą co właściwie powinno być skontrolowane. Bardzo często inspekcja ogranicza się do oględzin zewnętrznych. Całkowicie błędną praktyką, która jednak ma miejsce, jest mechaniczne wypełnianie takiej książki i bezrefleksyjne wpisy typu „brak uwag”.

Oczywiście przełożeni, którzy ostatecznie odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podwładnych powinni, we własnym interesie, kontrolować prawidłowość wpisów. Książki wózków są jednak z reguły umiejscowione tak, aby nie przeszkadzały w codziennej pracy i dostęp do nich jest utrudniony. Skutkiem tego kontrole wymagają spędzenia kilku minut przy jednym wózku. Jeśli wózków jest więcej może okazać się, że sprawdzenie wszystkich pojazdów zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Kto ma na to czas?

forkliftag3aRozwiązaniem tej sytuacji może być zastosowanie oznaczenia Forkliftag firmy Brady. Zgodnie z podejściem visual management, które przenika zarówno TPM jak i Lean, to co sprawia problem powinno być widoczne. Forkliftag jest mocowany na stałe do konstrukcji wózka w widocznym miejscu. Jest on wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na warunki przemysłowe. Na wkładce, umieszczono z jednej strony detaliczną instrukcje przeglądu, zgodną z wspomnianym wyżej Rozporządzeniem, natomiast na odwrocie – miejsce do dokumentowania wykonania przeglądów. Wyjecie wkładki lub jej brak powoduje odsłonięcie znaku „zakaz używania wózka widłowego”. Dokładny opis jak działa Forkliftag znajduje się w jednym z moich poprzednich wpisów.

Po drugie – wszyscy odpowiadają za bezpieczeństwo

Niezachowanie należytej ostrożności było przyczyną 73% wypadków z udziałem wózków widłowych, które miały miejsce w latach 2003-2010. Producenci wózków nieustannie wdrażają nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa. Niestety słabym ogniwem tego procesu pozostaje człowiek. Zarówno operator wózka, jak i pieszy. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości zagrożeń ze strony wózków widłowych oraz systemu monitorowania i zgłaszania incydentów z ich udziałem. Oczywiście samo zgłaszanie sytuacji niebezpiecznych do niczego jeszcze nie prowadzi. Konieczna jest analiza i podejmowanie na jej podstawie działań korygujących i zapobiegawczych. Można zaobserwować silną, wprost proporcjonalną, zależność pomiędzy liczbą zgłoszonych incydentów, a ilością praktycznych działań podjętych na ich podstawie. To naturalna reakcja. Pracownicy, widząc, że ich głos jest realnie brany pod uwagę, chętniej angażują się projekty. Jeśli dodatkowo bezpośredni przełożony i kadra kierownicza dają osobisty przykład trudno mi sobie wyobrazić porażkę takiego przedsięwzięcia.

Etykiety magnetyczne „Zadzwoń do mojego szefa” stanowią próbę połączenia wszystkich opisanych wyżej jade_niebezpiecznieelementów. Od lat stosowane są przez niektóre firmy w transporcie drogowym. Przede wszystkim eliminują anonimowość i dają szansę powiadomienia osób odpowiedzialnych o niebezpiecznych zachowaniach. Z drugiej strony kierowca pojazdu z taką etykietą ma świadomość, że każde jego nieprawidłowe zachowanie może zostać natychmiast zgłoszone jego przełożonemu. W wielu przypadkach wystarcza to do ograniczenia ułańskiej fantazji.

Po trzecie – bezpieczeństwo techniczne

Zapewnienie bezpieczeństwa powinno w pierwszej kolejności zakładać użycie technicznych środków, takich jak odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, osłony, mechanizmy automatycznego wyłączenia itp., które umożliwią bezpieczne korzystanie z urządzenia. Jeśli po zastosowaniu tych rozwiązań pozostają zagrożenia, których nie można wyeliminować, np. z powodu natury procesu, należy zastosować środki organizacyjne takie jak piktogramy, komunikaty słowne, ostrzeżenia itp.

Producenci wózków widłowych stosują liczne zabezpieczenia techniczne w tym ograniczenie dostępu do wózka za pomocą kluczyka lub kodu numerycznego. Zabezpieczenia te są jednak często, świadomie lub nie, obchodzone. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy wózek jest niesprawny. Próba uruchomienia takiego wózka może skończyć się tragiczne. Z drugiej strony, najczęściej stosowane w takich przypadkach, umieszczenie tabliczki informacyjnej o przyczynie unieruchomienia, trudno uznać za rzeczywiste zabezpieczenie.

zestaw_LOTO_widlakOsobiście uważam, że dobrym zabezpieczeniem przed użyciem sprzętu przez osoby nieuprawnione jest zastosowanie systemu LOTO (Lockout Tagout). Rozwiązanie to zakłada zablokowanie możliwości uruchomienia obiektu przez odcięcie niebezpiecznej energii oraz jego odpowiednie oznakowanie. Blokada może być zdjęta wyłącznie przez osobę, która ją zakładała. W przypadku dłuższych awarii obowiązuje system przekazywania sobie odpowiedzialności za zablokowany obiekt.

Proponowane rozwiązanie jest oparte na standardzie LOTO. Pokrowiec nakładany na kierownicę jest spięty za pomocą stalowej linki z uruchamiającym pojazd przyciskiem nożnym w taki sposób, aby nie można było uruchomić wózka. Całość uzupełnia kłódka z jednym kluczykiem oraz etykieta, na której należy wpisać numer identyfikacyjny obiektu oraz informacje kto i dlaczego zablokował obiekt.

Opisane wyżej środki poprawy bezpieczeństwa użytkowania wózków widłowych, aby były skuteczne, wymagają odpowiedniego wdrożenia. Niezbędna jest przede wszystkim odpowiednia komunikacja i szkolenia.

Forkliftagi i etykiety magnetyczne można potraktować jako tzw. quick wins, gdyż czas ich implementacji jest stosunkowo krótki. Wdrożenie blokowania wózków opartego o standard LOTO wymaga trochę więcej wysiłku i czasu. Niezbędne jest napisanie choćby krótkiej instrukcji, przeszkolenia operatorów wózków, służb utrzymania ruchu i poinformowania osób, które będą uczestnikami, także biernymi, tego procesu.

 

Biuro Inżynierskie Fugai dostarcza wszystkie opisane wyżej narzędzia. Prowadzimy również kompleksowe wdrożenia obejmujące wstępny audyt, opracowanie dokumentów systemowych, dostawę narzędzi oraz przeszkolenie uczestników procesu.

Podoba Ci się to rozwiązanie?
Firma Fugai pomoże Ci je wdrożyć.

Nie trać czasu. Zostaw nam wiadomość!

 

]]>
http://www.fugai.pl/poprawa-bezpieczenstwa-wozkow-widlowych/feed/ 0
Lapidarność w wizualizacji http://www.fugai.pl/lapidarnosc-w-wizualizacji/ http://www.fugai.pl/lapidarnosc-w-wizualizacji/#respond Wed, 19 Aug 2015 15:55:33 +0000 http://www.fugai.pl/?p=345 Zwięzłość wpływa przede wszystkim na szybkość przekazania informacji. Rozwiązania wizualizacyjne już z samej swojej natury są szybciej przyswajane przez odbiorcę niż tradycyjne komunikaty tekstowe. Zdarza się jednak, że nagromadzenie różnego rodzaju znaczników, kolorów czy sygnałów świetlnych jest tak duże, że odbiorca przestaje te komunikaty odbierać. Wypracowanie więc oszczędności w tej formie komunikacji nabiera pierwszoplanowego znaczenia.

Powyżej przykład, moim zdaniem ciekawy, na ograniczenie ilości znaków napotkany podczas wakacyjnych wojaży. Komunikat sygnalizujący zamkniętą drogę i jednocześnie podający powód tego ograniczenia to dobry, potwierdzony przez psychologię, sposób na zwiększenie prawdopodobieństwa zrozumienia i przestrzegania ograniczenia. Taki efekt daje połączenie znaku informacyjnego (ślepa ulica) oraz znaku nakazu (droga dla pieszych i rowerów).

Nie bez znaczenia jest również oszczędność finansowa wynikająca z zastąpienia dwóch znaków jednym.

]]>
http://www.fugai.pl/lapidarnosc-w-wizualizacji/feed/ 0