+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Lockout-bezpieczeństwo również dla małych

Integratorzy automatyki oraz firmy dostarczające maszyny i urządzenia branży automotive z pewnością przyzwyczaili się już do wysokich standardów bezpieczeństwa obowiązujących u ich klientów. Częścią nich jest system Lockout Tagout. Polega on z grubsza na konieczności blokowania maszyn niesprawnych lub będących w trakcie prac konserwacyjno-remontowych. Czy ten charakterystyczny dla korporacji standard musi być domeną wyłącznie dużych organizacji?

Z reguły kłódki i osprzęt blokujący udostępniają firmy, na terenie których wykonywane są prace. Zdarzają się jednak sytuacje, w których klient wymaga od dostawcy zastosowania własnych blokad. Trzeba wówczas kupić odpowiedni sprzęt i pojawia się pytanie: czy potraktować cały ten cyrk z blokowaniem maszyn jak sztukę dla sztuki czy zaimplementować u siebie realny standard.

Wychodzę z założenia, że od lepszych, mądrzejszych trzeba się uczyć. Na pewno wiec warto zastanowić się czy tego rodzaju podejście do zapewnienia bezpieczeństwa (i nie tylko, o czym nieco dalej)  jest zgodne z kierunkiem rozwoju firmy. Jeśli  biznes jest nastawiony na krótkoterminowe zyski i nie ma refleksji nad długoterminowym rozwojem chyba nie ma co się silić na standardyzację. Jeśli jednak firma ma ambicje i chce w długim okresie zdobywać coraz większe  udziały w rynku, warto przypatrywać się rozwiniętym firmom i wdrażać, dostosowane do własnej skali działalności, stosowane przez nie standardy. LOTO jest jednym z ich.

Procedury Lockout Tagout dotykają jednego z najważniejszych aspektów funkcjonowania firmy – bezpieczeństwa. Jest to czynnik ważny nie tylko dla pracowników „liniowych”, na co dzień pracujących na warsztacie czy świadczących bezpośrednio usługi. Wysoki poziom bezpieczeństwa to także duży komfort pracy kierownictwa, które w razie incydentów BHP bezpośrednio (i finansowo) ponosi odpowiedzialność. Z powyższych powodów na obecnym rynku pracy poziom bezpieczeństwa urasta do czynnika przewagi konkurencyjnej, który jest zdolny przyciągnąć wartościowych pracowników, a już zatrudnionych – zatrzymać.

Integracja z klientem i obowiązującymi u niego procedurami zacieśnia współpracę. Jest realnym dowodem na to, że jego rozumie się jego potrzeby, a jego wartości są również podzielane przez partnera biznesowego. W tym kontekście wdrożenie systemu LOTO u podwykonawcy wydaje się być kolejnym linkiem, dzięki któremu dostawca jest postrzegany przez klienta w pozytywnym świetle.

Wielokrotnie dostawcy maszyn i urządzeń muszą zostawić swój produkt u klienta. Zakładając kłódkę na wyłącznik główny lub elementy sterownicze można zapobiec ingerencji klienta w nastawy maszyny. Jest to szczególnie ważne, gdy maszyna jest właściwie ukończona, ale trwają regulacje lub gdy maszyna jest w 100% sprawna, ale nie odebrana formalnie przez klienta. W takich przypadkach pozostawienie niezabezpieczonej maszyny jest wystawianiem klienta na dużą pokusę sprawdzenia pod nieobecność dostawcy, jej działania. O ile kadra inżynierska może mieć przed takim postępowaniem opory, o tyle operatorzy, zwłaszcza na 2 i 3 zmianie, mogą się jej nie oprzeć. W przypadku rozregulowania maszyny powrót do pierwotnych nastawów oznacza opóźnienie odbioru (zafakturowania) o całe dni jeśli nie o tygodnie.  A wszystkiego można w łatwy sposób uniknąć zakładając odpowiednie urządzenie blokujące. Ta funkcja systemu Lockout, choć niezwiązana bezpośrednio z bezpieczeństwem, możne być dla dostawców maszyn korzystnym efektem ubocznym.

Procedury Lockout Tagout dla małych firm nie mogą być tak rozbudowane jak dla korporacji. Muszą jednak spełniać podstawowe założenia systemu zabezpieczeń:

  1. Odcięcie niebezpiecznych energii,
  2. Oznaczenie powodu zablokowania i pozostawienie danych kontaktowych do osoby posiadającej klucz,
  3. 1 kłódka = 1 klucz

W przypadku małych firm pełną personalizację można sobie darować, ale pozostawiłbym na karcie dane personalne osoby blokującej z danymi, umożliwiającymi szybki kontakt, np. nr telefonu komórkowego.

Dostęp do kłódek i kontrola nad ich ruchem w małej firmie może być łatwiejsza niż w dużej firmie właśnie ze względu na skalę i ilość osób uczestniczących w procesie.

System blokowania maszyny Lockout Tagout, choć wywodzi się z korporacji ma rację bytu również w małych firmach. Jego implementacją będą zainteresowane raczej firmy z ambicjami, a wdrożenie może przynieść wiele korzyści nie tylko związanych z bepzieczeństwem.