+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Poprawa bezpieczeństwa z dotacją

Zapewnienie bezpieczeństwa to koszt w budżecie przedsiębiorstwa. A co jeśli okazałoby się, że koszty te można obniżyć np. o 90%? Jest taka możliwość.

LOTO w NRD?

Osobiście obecność LOTO w Europie kojarzyłem raczej z krajami zza dawnej żelaznej kurtyny.  Podczas realizacji jednego ze zleceń okazało się jednak, że muszę zweryfikować swoje poglądy. Poniżej przykład, i to w dodatku inspirujący (!), obecności LOTO w krajach tzw. demokracji ludowej.

Mobilne tablice cieni

Tablica cieni to abecadło 5s i sposób na zmniejszenie strat związanych z poszukiwaniem potrzebnych narzędzi lub komponentów. Rozwiązanie to ułatwia też kontrolę stanu zestawu narzędzi w przypadku ich użytkowania przez więcej niż jeden zespół.

Wizualna analiza oleju – pierwsza linia obrony

Przeglądając internet natrafiłem na ciekawy materiał dotyczący systemu systemu inspekcji oleju. Początek jest trochę nudny, ale od 03:00 zaczyna się robić interesująco. Materiał jest w j. angielskim. Zapraszam do oglądania.

Przeglądy PM – analiza zasobów

„Nie mamy wystarczających zasobów do wykonania tych przeglądów.” „Mamy zbyt mało ludzi, żeby skończyć te przeglądy o czasie”. Każdy z nas zetknął się z tym problemem. Ale skąd taka pewność? Skąd wiadomo, że nasze zasoby ludzkie są lub nie są wystarczające do przeprowadzenia planowanych przeglądów np. w ramach filaru PM…

Wizualizacja zakresu ciśnienia pracy

W ramach codziennej obsługi maszyn i urządzeń jedną z podstawowych czynności, w przypadku sprzętu zasilanego sprężonym powietrzem lub energią hydrauliczną, jest sprawdzenie czy ciśnienia zasilania i pracy mieszczą się w wymaganym zakresie. Czy koniecznie trzeba odczytywać dokładne wartości? Jak skrócić tę czynność?

Co czeka poddostawców branży automotive?

Presja na ograniczanie kosztów wytwarzania w przemyśle jest stale obecnym elementem strategii rozwojowych w branży motoryzacyjnej (automotive). Ponieważ jednak ta gałąź przemysłu wyznacza standardy i kierunki rozwoju dla pozostałych branż, można się spodziewać, że to podejście będzie transferowane do całego przemysłu wytwórczego, a poniekąd i usług.

Dwa razy nie powtarzać

W ciekawy sposób poradziła sobie obsługa pewnego sklepu z niesfornymi klientami nieustannie odstawiających koszyki w niewłaściwym miejscu. Wywieszenie pojedynczej informacji nie zadziałało.

Autonomiczna Obsługa – jak dokumentować wykonanie przeglądu

Autonomiczna Obsługa stanowisk jest jednym z tych filarów TPM, które przedsiębiorstwa decydują się wdrażać jako pierwsze. Dzieje się tak z wielu powodów. Niepodważalnym faktem jest to, Że triada Autonomiczna Obsługa (Autonomous Maintenance – AM), Planowe Utrzymanie (Planned Maintenance – PM) i Ukierunkowane Doskonalenie (Kobetsu KAIZEN) wzajemnie się uzupełnia i daje…

Mapowanie linii produkcyjnych

Jednym ze sposobów wizualizacji skali niezgodności oraz postępów w ich zamykaniu jest tzw. mapowanie linii produkcyjnych. Poniżej kilka słów na temat tej dość rzadko stosowanej, ale bardzo ciekawej metody.