+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Program Lockout Tagout – Jak z sukcesem wdrożyć?

Procedury Lockout Tagout wydają się proste i zgodne z tzw. zdrowym rozsądkiem. Czy są skuteczne? W dużej mierze zależy to od tego jak nawyk blokowania maszyn, które uległy awarii, uda się wyrobić. To z kolei jest uzależnione od sposobu wdrożenia. Poniżej chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami, które pozwolą przeprowadzić ten proces sprawnie.

Kwestią podstawową jest czas. Nikt nie da nam dodatkowych minut na zablokowanie maszyny. Musi odbyć się to tak szybko jak to możliwe. Maszyny muszą być dostosowane do używanego osprzętu blokującego.
Najlepiej, gdyby do zablokowania maszyny wystarczała jedynie kłódka. Jeśli potrzebny jest osprzęt blokujący, powinien znajdować się blisko miejsca użycia.
Procedury muszą być proste, ale jak mawiał Albert Einstein, nie za proste. Muszą gwarantować odcięcie i usunięcie z maszyny niebezpiecznych energii. Muszą być na 100% pewne. Nie ma tu miejsca na kompromis. Wszystko to musi się odbywać przy minimalnym koniecznym nakładzie sił, czasu i środków pomocniczych.

Program Lockout Tagout buduje się na podstawie wytycznych opracowanych przez OSHA. Materiały te s± ogólnie dostępne. W związku z tym podejście „copy & paste” (kopiuj i wklej) stanowi dużą pokusę. Dobry program LOTO wymaga jednak dostosowania do lokalnych warunków. Wybrane punkty warto rozwinąć, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Okresowy przegląd procedury oraz bieżąca analiza zdarzeń niebezpiecznych powinny być momentami, w których osoby odpowiedzialne za zakładowy program LOTO, zadają sobie pytanie czy przyjęte rozwiązania rzeczywiście są skuteczne. W razie potrzeby należy wprowadzić odpowiednie działania korygujące. Przy czym nie spieszył bym się z dodatkowymi wpisami, o ile nie s± naprawdę konieczne. Nie tylko procesy, ale również dokumenty systemowe powinny być lean.
Następna sprawa to dopasowanie osprzętu blokującego do posiadanego parku maszynowego. Należy dążyć do minimalizmu pamiętając, że każdy dodatkowy osprzęt będzie stanowił dla pracowników upoważnionych obciążenie. O każdej dodatkowej klamrze, lince czy specjalnym zatrzasku trzeba będzie pamiętać, nosić go z sobą lub znaleźć dla niego miejsce w pobliżu maszyny, aby był pod ręką w razie potrzeby. Wraz ze wzrostem nasycenia rożnymi rodzajami osprzętu blokującego rośnie ryzyko wystąpienia strat i wydłużania się czasu potrzebnego do zablokowania obiektu. Byłoby idealnie, gdyby do zablokowania wszystkich maszyn w fabryce wystarczała tylko kłódka. Jeśli jednak nie jest to możliwe, przed zakupem odpowiednich akcesoriów należy sprawdzić czy wybrane akcesoria rzeczywiście pasują do posiadanych maszyn oraz czy są w stanie rzeczywiście uniemożliwić zasilenie odłączonej maszyny. Podejście genchi genbutsu jest tu jak najbardziej zalecane.
LOTO4

 

Po intensywnym okresie wdrożenia następuje tzw. odtrąbienie sukcesu. W tym momencie wszyscy odczuwają ulgę. Kierownictwo, ponieważ ma poczucie zamknięcia tematu, lider projektu – ze względu na zakończenie szeregu prac objętych harmonogramem. Skuteczne wdrożenie programu Lockout Tagout polega jednak na wyrobieniu w pracownikach pewnych nawyków. Zakończenie więc prac objętych planem projektu jest co najwyżej zakończeniem etapu, który charakteryzuje się mniej lub bardziej widowiskowymi efektami w postaci nowego sprzętu i koniecznością przyswojenia nowych umiejętności. Stephen R. Covey twierdził, że aby wyrobić nawyk należy powtarzać wybraną czynność przez 30 dni. Trudno zrealizować to zalecenie literalnie w warunkach produkcyjnych. Trzeba jednak uświadomić sobie, że informacje dotyczące zasad wdrożonej procedury LOTO trzeba pracownikom powtarzać w rożnych sytuacjach, na rożne sposoby i wykorzystując rożne kanały informacyjne. Po pierwsze mogą to być audyty. Mogą one przybierać formę zarówno oficjalnego przeglądu procedury, jaki i okresowej kontroli sposobu zabezpieczania uszkodzonych obiektów prowadzonych np. przy okazji rutynowych przeglądów BHP. Warto pomyśleć o okresowych szkoleniach odświeżających szczególnie dla pracowników upoważnionych. Dość dobrym pomysłem wydają się również rożnego rodzaju plakaty, wlepki czy artykuły w zakładowej prasie. Nie wszystko musi być śmiertelnie poważne. Humor ułatwia przyswajanie treści :).

 

Wdrażanie każdej procedury to, w jakiejś mierze, proces HR-owy. O ile kwestie techniczne czy narzędzia można właściwie dowolnie kształtować, dopasowując je do bieżących uwarunkowań, o tyle na tzw. buy-in, czyli zaakceptowanie projektu przez wszystkich interesariuszy, mamy w zasadzie tylko jedn± szansę. Podstawowym warunkiem jest jasne stanowisko kierownictwa. Wsparcie osób najwyżej usytuowanych w hierarchii firmy musi być widoczne, choć nie bezkrytyczne. Drugim kluczowym czynnikiem jest przekonanie lidera projektu. Jego wiara, że powierzona mu misja ma sens nie tylko dla organizacji, ale także dla niego samego.
Wdrożenie projektu LOTO to świetna okazja do współpracy z działem personalnym w zakresie odpowiedniego sformułowania komunikatu o mających nadejść zmianach, przygotowaniu odpowiedzi na spodziewane pytania czy wyboru kanału komunikacji i kontekstu, aby komunikat o wprowadzeniu nowych obowiązków był przyjęty ze zrozumieniem i zaakceptowany.

 

Jako ostatni, choć nie ostateczny, czynnik wymieniłbym osobisty przykład. Nie bez powodu mawia się, że „słowa pouczają, przykłady porywają”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *