+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Przeglądy PM – analiza zasobów

„Nie mamy wystarczających zasobów do wykonania tych przeglądów.” „Mamy zbyt mało ludzi, żeby skończyć te przeglądy o czasie”. Każdy z nas zetknął się z tym problemem. Ale skąd taka pewność? Skąd wiadomo, że nasze zasoby ludzkie są lub nie są wystarczające do przeprowadzenia planowanych przeglądów np. w ramach filaru PM…