+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Efektywność zaczyna się od identyfikacji

Efektywne działanie wymaga precyzyjnej informacji. Identyfikacja maszyn, czy bardziej ogólnie, wyposażenia produkcyjnego, również podlega tej regule. Koncentrując się na efektywności utrzymania parku maszynowego czy budynków, warto zweryfikować sposób ich identyfikacji. Dobrze oznaczone wyposażenie produkcyjne to najprostszy i pierwszy sposób na poprawę efektywności służb utrzymania ruchu.

Wizualna analiza oleju – pierwsza linia obrony

Przeglądając internet natrafiłem na ciekawy materiał dotyczący systemu systemu inspekcji oleju. Początek jest trochę nudny, ale od 03:00 zaczyna się robić interesująco. Materiał jest w j. angielskim. Zapraszam do oglądania.

Przeglądy PM – analiza zasobów

„Nie mamy wystarczających zasobów do wykonania tych przeglądów.” „Mamy zbyt mało ludzi, żeby skończyć te przeglądy o czasie”. Każdy z nas zetknął się z tym problemem. Ale skąd taka pewność? Skąd wiadomo, że nasze zasoby ludzkie są lub nie są wystarczające do przeprowadzenia planowanych przeglądów np. w ramach filaru PM…

Wizualizacja zakresu ciśnienia pracy

W ramach codziennej obsługi maszyn i urządzeń jedną z podstawowych czynności, w przypadku sprzętu zasilanego sprężonym powietrzem lub energią hydrauliczną, jest sprawdzenie czy ciśnienia zasilania i pracy mieszczą się w wymaganym zakresie. Czy koniecznie trzeba odczytywać dokładne wartości? Jak skrócić tę czynność?

Co czeka poddostawców branży automotive?

Presja na ograniczanie kosztów wytwarzania w przemyśle jest stale obecnym elementem strategii rozwojowych w branży motoryzacyjnej (automotive). Ponieważ jednak ta gałąź przemysłu wyznacza standardy i kierunki rozwoju dla pozostałych branż, można się spodziewać, że to podejście będzie transferowane do całego przemysłu wytwórczego, a poniekąd i usług.

Autonomiczna Obsługa – jak dokumentować wykonanie przeglądu

Autonomiczna Obsługa stanowisk jest jednym z tych filarów TPM, które przedsiębiorstwa decydują się wdrażać jako pierwsze. Dzieje się tak z wielu powodów. Niepodważalnym faktem jest to, Że triada Autonomiczna Obsługa (Autonomous Maintenance – AM), Planowe Utrzymanie (Planned Maintenance – PM) i Ukierunkowane Doskonalenie (Kobetsu KAIZEN) wzajemnie się uzupełnia i daje…

Tablice cieni

Tablice cieni to niemal abecadło 5S i wizualizacji nie tylko w utrzymaniu ruchu. Jeśli próbuje sobie przypomnieć jak to było kiedyś, muszę przyznać, pomimo, że jest to bardzo proste narzędzie, nie znajdowało uznania wśród mechaników. Każdy fachowiec preferowała raczej zamykaną skrzynkę niż otwartą, ogólnie dostępną tablicę. Myślę, że wynikało to…

Wizualizacja punktów smarowania

Brak smarowania lub nieprawidłowe smarowanie to jedna z częściej pojawiających się  przyczyn awarii. Warto zadbać o to, aby smarowanie odbywało się zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia lub z własną, wypracowaną praktyką. Poniżej kilka pomysłów na wizualizację tego procesu.

Marszruta operatora w autonomicznym utrzymaniu

Autonomiczna inspekcja czy autonomiczne utrzymanie jak chcą niektórzy, to wg mnie jeden z najważniejszych elementów TPM. Standaryzacja tych czynności i przekonanie operatorów do jej regularnego praktykowania to moim zdaniem kluczowy czynnik sukcesu, czyli redukcji czasu przestojów awaryjnych. Chciałbym dziś podzielić się sposobem wizualizacji jednego z aspektów tej standaryzacji, a mianowicie…

Jak pokazać ruch powietrza? – tips and tricks AM

Jednym z bardziej zaskakujących dla mnie sposobów zastosowania wizualizacji w utrzymaniu ruchu była wizualizacja pracy wentylatora. Sprawdzenie czy wentylator pracuje odbywa się zwykle przez podejście i sprawdzenie ręką czy jest ciąg powietrza.