+48 604 131 702 biuro@fugai.pl

Identyfikator wyposażenia produkcyjnego – jaki powinien być?

Już na etapie zgłaszania zdarzeń w obszarze utrzymania ruchu właściwe oznaczenie obiektów redukuje ryzyko strat związanych z błędnym wskazaniem przedmiotu interwencji. Na etapie naprawy natomiast – jednoznacznie określa przedmiot prac konserwacyjno-remontowych i umożliwia bezbłędne trafienie do uszkodzonego sprzętu.

Oznaczenia BHP: drukować samodzielnie czy kupować gotowe?

Komunikacja wizualna dotycząca bezpieczeństwa to najprostsze działania korygujące, które możemy podjąć po różnego rodzaju incydentach. Stajemy wówczas przed dylematem: wykonać etykietę samodzielnie czy zamówić gotową w profesjonalnej firmie? Infografika w dalszej części wpisu pomoże rozwiązać tę kwestię.

Poprawa bezpieczeństwa wózków widłowych

Wózki widłowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych urządzeń w przemyśle. Tak przynajmniej wynika ze statystyk. Wśród urządzeń transportu bliskiego tylko dźwigi powodują większa ilość incydentów kończących się urazami. Poniżej chciałbym podzielić się kilkoma propozycjami działań prewencyjnych, które maja na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania tych popularnych urządzeń.

Lapidarność w wizualizacji

Zwięzłość wpływa przede wszystkim na szybkość przekazania informacji. Rozwiązania wizualizacyjne już z samej swojej natury są szybciej przyswajane przez odbiorcę niż tradycyjne komunikaty tekstowe. Zdarza się jednak, że nagromadzenie różnego rodzaju znaczników, kolorów czy sygnałów świetlnych jest tak duże, że odbiorca przestaje te komunikaty odbierać. Wypracowanie więc oszczędności w tej…

Mobilne tablice cieni

Tablica cieni to abecadło 5s i sposób na zmniejszenie strat związanych z poszukiwaniem potrzebnych narzędzi lub komponentów. Rozwiązanie to ułatwia też kontrolę stanu zestawu narzędzi w przypadku ich użytkowania przez więcej niż jeden zespół.

Wizualizacja zakresu ciśnienia pracy

W ramach codziennej obsługi maszyn i urządzeń jedną z podstawowych czynności, w przypadku sprzętu zasilanego sprężonym powietrzem lub energią hydrauliczną, jest sprawdzenie czy ciśnienia zasilania i pracy mieszczą się w wymaganym zakresie. Czy koniecznie trzeba odczytywać dokładne wartości? Jak skrócić tę czynność?

Autonomiczna Obsługa – jak dokumentować wykonanie przeglądu

Autonomiczna Obsługa stanowisk jest jednym z tych filarów TPM, które przedsiębiorstwa decydują się wdrażać jako pierwsze. Dzieje się tak z wielu powodów. Niepodważalnym faktem jest to, Że triada Autonomiczna Obsługa (Autonomous Maintenance – AM), Planowe Utrzymanie (Planned Maintenance – PM) i Ukierunkowane Doskonalenie (Kobetsu KAIZEN) wzajemnie się uzupełnia i daje…

Mapowanie linii produkcyjnych

Jednym ze sposobów wizualizacji skali niezgodności oraz postępów w ich zamykaniu jest tzw. mapowanie linii produkcyjnych. Poniżej kilka słów na temat tej dość rzadko stosowanej, ale bardzo ciekawej metody.

T-karty

T-karty (T-cards) to jeden z najstarszych sposobów planowania zadań utrzymania ruchu. W Polsce zdaje się mało popularny. Czyżby był zbyt „analogowy” na nasze czasy? Jak to właściwie działa? W czym tkwi sekret popularności tego sytemu w krajach anglosaskich? Zapraszam do zapoznania się z garścią informacji na ten temat.

Tablice cieni

Tablice cieni to niemal abecadło 5S i wizualizacji nie tylko w utrzymaniu ruchu. Jeśli próbuje sobie przypomnieć jak to było kiedyś, muszę przyznać, pomimo, że jest to bardzo proste narzędzie, nie znajdowało uznania wśród mechaników. Każdy fachowiec preferowała raczej zamykaną skrzynkę niż otwartą, ogólnie dostępną tablicę. Myślę, że wynikało to…